Ammattikorkeakoulut ovat mukana tuomassa tulevaisuuden rakennuksille – opetuksessa hyödynnetään kotimaista digi-innovaatiota

Suomalainen ohjelmistoalan yritys Fluent Progress on aloittanut oppilaitosyhteistyön Turun AMK:n sekä Metropolia- ja Karelia ammattikorkeakoulujen kanssa. Fluent Progress on kehittänyt ja tuonut markkinoille uuden Fluent Construction -sovellusperheen, joka mahdollistaa työmaan reaaliaikaisen tuotannonohjauksen, aikataulutuksen ja seurannan, mobiililaitteilla tapahtuvan sähköisen tiedonkeruun sekä tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Eri rakennusvaiheiden tietoja pystytään kätevästi yhdistämään ja dokumentoimaan pilvipalveluun. Ammattikorkeakoulut kiinnostuivat ottamaan sovelluksen käyttöön rakennusinsinööriopiskelijoiden opetuksessa.

Rakennusalalla on siirrytty hyödyntämään entistä enemmän uusia digitaalisia työkaluja. Oppilaitokset ovat myös mukana tuomassa tulevaisuutta rakennustyömaille ottamalla opetuskäyttöön Fluent Progressin kehittämiä sovelluksia, joiden avulla rakennustyömaiden tehokkuutta voidaan parantaa. Opetustyössä Turun Ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti toimivat yhteistyössä ja yhteistyökumppaneina toimii myös yrityksiä, mm. Skanska ja YIT.

–      Olemme testanneet Fluent Progressin sovellusta ensimmäisen kerran syksystä 2018 rakennustuotannon johtamisen -opintojaksolla. Kokemukset sovelluksesta olivat hyviä ja jatkossa sovellusta on tarkoitus hyödyntää mm. työmaasuunnittelu- ja työmaatuotannon suunnittelumenetelmät -opintojaksoilla tehtävissä erilaisissa projekti- ja harjoitustöissä, kertoo Karelia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opinto-ohjaaja Janne Väätäinen. 

Nykyteknologian hyödyntäminen opetustyömailla

Turun-, Metropolia- ja Karelia ammattikorkeakoulujen rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijat hyödyntävät Fluent Progressin digitaalisia työkaluja opetuksessa. Turun Ammattikorkeakoulussa sovelluksilla on tehty oppilastyönä Turun ammatti-instituutin opetustyömaalle aikataulut, joiden pohjalta rakentamista johdetaan ja seurataan. Turun ammatti-instituutin rakennusalan opiskelijat tekevät itse rakennustyöt osana koulutustaan. 

Turun Ammattikorkeakoulussa sovellusten oppilaitoskäyttö on osa 6Aika: Tulevaisuuden Älykkäät Oppiympäristöt -hanketta, joka hyödyntää älykkäitä fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita. Projekti on suuri ja osa EU -hanketta, jonka aikana kehitetään ratkaisuja mm. digitaalisten työkalujen tiimoilta ja hyödynnetään uutta teknologiaa kehittävien yritysten innovatiivisia ratkaisuja. 

–      Yhteistyömme lähti hyvin alkuun keväällä 2019, kun aloimme hyödyntämään Fluent Planner -sovellusta Yli-Maarian opetustyömaalla yhdessä Turun ammatti-instituutin kanssa. Käytännössä sovelluksen avulla luotiin aikataulusuunnitelmat työmaalle. Suunnitelmissa on tarkoitus lähteä syventämään ja miettimään parhaita tapoja käyttää Fluent Construction -sovelluksia mm. tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus -sekä tehtävänsuunnittelu- ja aikataulu -jaksoilla. Haluamme hyödyntää sovelluksia oppilaiden projektitöissä käytännöntasolla, kertoo Turun Ammattikorkeakoulun lehtori Tapio Keiramo yhteistyön kulusta. 

–      Fluent Construction -sovellusten tietokantapohjaisuus mahdollistaa tiedon helpon hallinnan. Opetuskäytössä tämä on erityisen hyödyllistä, esimerkiksi harjoitustöistä ei tarvitse tehdä sekalaisia tiedostoja, joita hallitaan useilla eri alustoilla, nyt riittää, kun ohjaaja kirjautuu oppilaan harjoitustyömaalle ja tarkastaa tehdyn työn suoraan sovelluksessa, jatkaa Keiramo.

Pääkaupunkiseudulla sijaitseva Metropolia ammattikorkeakoulu hyödyntää Fluent Progressin sovelluksia rakennustekniikan -opinnoissa. 

–      Fluent Progress kävi pitämässä meille kattavan 3-päiväisen workshopin keväällä 2019. Toistamme käytännönläheisen workshopin myös alkavalla lukukaudella, kertoo Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Mika Lindholm. 

–      Olemme innoissamme alkaneesta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Sujuva alkanut yhteistyömme on hieno esimerkki siitä, miten yritykset ja oppilaitokset rakentavat yhdessä digitaalista tulevaisuutta, toteaa Fluent Progressin toimitusjohtaja Marjo Danielsson.

Pilvipalveluna toimiva Fluent Construction on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta keskenään integroidusta sovelluksesta:Fluent Planner, Fluent Go! ja Fluent Fix. 

Fluent Progress on 17 asiantuntijan teknologiayritys, joka tarjoaa ja tuottaa digitaalisia palveluita rakennus- ja infra-alalle. Fluentin ratkaisut mahdollistavat monimuotoisen mobiililaitteilla tapahtuvan sähköisen tiedonkeruun, tallennuksen, analysoinnin ja tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Tavoitteena on mahdollistaa toimivampi tulevaisuus teknologian avulla. Toimistot sijaitsevat Joensuussa sekä Espoossa. 

www.fluentprogress.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.